ΑΘΗΝΑ

Αγίας Λάυρας 68,
Π.Φάληρο, 175 63, Ελλάδα

T: +30 210 98 31 903
F: +30 210 98 31 096

[email protected]

ΑΡΓΟΣ - ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

Τσώκρη 20,
Άργος, 212 00, Ελλάδα

T: +30 27510 68167

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΙΧΤΙΑ-Μυκήνες, 212 00

T: +30 27510 76481
F: +30 27510 76482

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ