Διαρροή νερού από τις πλευρές της λαβής του καφέ κατά την εκχύλιση

Αιτίες:
•Τα στεγανοποιητικά κεφαλής είναι φθαρμένα
•Το γκρουπ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή  της μηχανής

Αντιμετώπιση:
•Ζητήστε από τον τεχνικό να αντικαταστήσει τις τσιμούχες της κεφαλής
•Δοκιμάστε να σφίξετε το γκρουπ στην υποδοχή  της μηχανής

Η μηχανή δεν διαθέτει πίεση ατμού

Αιτίες:
•Το ακροφύσιο του ατμού αρχίζει να μπλοκάρει
•Έχει αντληθεί πολύ ζεστό νερό από το μπόιλερ της μηχανής
•Η κατάσταση της πίεσης είναι ελαττωματική
•Η παροχή ρεύματος στην μηχανή είναι ανεπαρκής

Αντιμετώπιση:
•Ξεμπλοκάρετε το ακροφύσιο του ατμού ,καθαρίστε τις τρυπούλες με ένα αιχμηρό και μυτερό αντικείμενο (καρφίτσα)
•Περιμένετε μερικά λεπτά ώστε να θερμανθεί εκ νέου το κρύο νερό που έχει εισέλθει στην μηχανή
•Καλέστε τον τεχνικό μας

Διαρροή νερού κάτω από το μηχάνημα

Αιτίες:
•Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποχέτευση απορριμμάτων καφέ εμποδίζεται από τα υπολείμματα
•Ο σωλήνας έχει βγει από το δοχείο απορριμμάτων.
•Ρήγμα σε σωληνώσεις

Αντιμετώπιση:
•Αφαιρέστε τον δίσκο απορροής από το μηχάνημα και αξιολογήστε εάν η αποχέτευση απορριμμάτων εμποδίζεται με αλεσμένο καφέ, εάν ναι, ξεμπλοκάρετε
•Επανασυνδέστε το σωλήνα στο δοχείο  απορροής
•Καλέστε τον τεχνικό μας

Η μηχανή δεν έχει πίεση αντλίας

Αιτίες:
•Η παροχή νερού έχει κλείσει ή εμποδίζεται
•Η περιστροφική αντλία είναι ελαττωματική
•Η μηχανή είναι κλειστή

Αντιμετώπιση:
•Ελέγξτε ότι η βρύση παροχής νερού στην μηχανή ,είναι ανοιχτή
•Ελέγξτε το μετρητή της μηχανής ,η μηχανή δουλεύει στα 9 bar?
•Βεβαιωθείτε η μηχανή είναι ενεργοποιημένη
•Καλέστε τον τεχνικό μας

Η εκχύλιση του καφέ είναι πολύ γρήγορη (κρέμα πολύ ανοιχτόχρωμη)

Αιτίες:
•Λανθασμένη δοσολογία
•Λανθασμένη θερμοκρασία νερού
•Ο καφές είναι πολύ φρέσκος
•Ο καφές είναι χοντροκομμένος
•Λάθος φύλαξη του καφέ

Αντιμετώπιση:
•Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε την σωστή δοσολογία και επαναλάβετε τη εκχύλιση,
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται σωστή πίεση συμπίεσης στο πατητήρι
•Επαναρύθμιση του μύλου
•Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκοι του καφέ αποθηκεύονται σωστά (αεροστεγώς κλεισμένοι, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως / θερμότητα και κυρίως υγρασία)

Η εξαγωγή είναι πολύ αργή (η κρέμα είναι πολύ σκουρόχρωμη)

Αιτίες:

•Λανθασμένη δοσολογία
•Λανθασμένη θερμοκρασία νερού
•Ο καφές είναι πολύ φρέσκος
•Ο καφές είναι πολύ λεπτοκομμένος
•Λάθος φύλαξη του καφέ

Αντιμετώπιση:
•Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε την σωστή δοσολογία και επαναλάβετε τη εκχύλιση,
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται σωστή πίεση συμπίεσης στο πατητήρι
•Επαναρύθμιση του μύλου
•Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκοι του καφέ αποθηκεύονται σωστά (αεροστεγώς κλεισμένοι, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως / θερμότητα και κυρίως υγρασία)

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ,καλέστε τους τεχνικούς μας να σας βοηθήσουν.

Back ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ